Garantievoorwaarden van Pullman
Boxspringframes: 25 jaar garantie op breuken van het frame of draad.
Matrassen: 5 jaar volledige garantie.
Topdekmatrassen: 2 jaar garantie.
Accessoires: 2 jaar garantie.

Garantie op frames, bedbodems en motoren
Voor draad- en framebreuken geldt een garantie van 25 jaar. Standaard wordt er 2 jaar garantie gegeven op motoren, elektronica en kunststof onderdelen. Gedurende het eerste jaar wordt, indien nodig, gratis een vervangend product geleverd.

Voor motoren houdt dit in dat u in het eerste jaar gratis een nieuw exemplaar krijgt. In het tweede jaar wordt een gebruikte motor kosteloos gerepareerd. De garantie op motoren vervalt indien deze door niet-geautoriseerde derden zijn geopend of gerepareerd.

Garantiebeleid voor matrassen en toppers
Matrassen: standaard garantie van 5 jaar.
Topdekmatrassen: standaard garantie van 2 jaar.

Garantie showroommodellen
Tenzij Spacom Slaapwereld anders overeenkomt met de klant, biedt Spacom Slaapwereld op showroommodellen een afbouwende garantie van 2 jaar op verborgen gebreken. Deze garantie is niet van toepassing op het ligcomfort, het uiterlijk, of eventuele beschadigingen die reeds aanwezig waren bij de aankoop of levering van het product. Daarnaast is aanpassing van de hardheid van matrassen bij showroommodellen niet mogelijk.

Spacom Slaapwereld Pullman garantiecertificaat garantievoorwaarden
Spacom Slaapwereld Pullman

Ligplekvorming
Geringe contouren in de toplaag, die zich aanpassen aan het lichaam, zijn een normaal gevolg van het gebruik van matrassen en toppers en duiden niet op een afname van de kwaliteit. Na één jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies tot 1,5 cm op matrassen en toppers een gebruikelijk fenomeen en valt niet onder de garantie. Na vijf jaar gebruik wordt een plaatselijk hoogteverlies tot 2,0 cm eveneens als normaal beschouwd. Derhalve worden klachten over ligplekvorming kleiner dan deze afmetingen niet gedekt door de garantie.

Betreffende de afmetingen van matrassen en toppers is er een toegestane tolerantie van + 1 of – 1 cm op de nominale lengte, breedte of hoogte. Afwijkingen die binnen deze marge vallen, worden niet beschouwd als defecten onder de garantie. Deze tolerantie volgt de NEN-EN 1334 norm.

Garantievoorwaarden
Indien materiaal- of fabricagefouten worden vastgesteld, wordt het defect verholpen volgens de garantievoorwaarden van Pullman, of wordt een passende oplossing geboden. Mocht een defect niet kunnen worden gerepareerd, dan kan het product vervangen worden door eenzelfde of, indien niet meer beschikbaar, door een gelijkwaardig model. Ook kan er een passende financiële vergoeding worden aangeboden. Pullman heeft het recht te bepalen of een defect wordt opgelost door vervanging, reparatie of compensatie.

Om in aanmerking te komen voor garantie moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: de onderhoudsadviezen van Pullman zijn correct gevolgd, het product is gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden, en het product is verkocht, geleverd en geïnstalleerd door een erkende Pullman dealer. Adressen van erkende dealers zijn beschikbaar via Pullman.

Garantie dekt niet de gebreken of schade die ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting, onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage. Eveneens kunnen garantieclaims afgekeurd of beperkt worden als het Pullman product gecombineerd wordt met niet-Pullman producten. Een garantieclaim dient vergezeld te gaan van de originele aankoopfactuur, die zorgvuldig bewaard moet worden, en kan enkel door de oorspronkelijke koper worden ingediend. Claims moeten worden ingediend bij de Pullman dealer waar het product oorspronkelijk gekocht is, ook als de koper inmiddels verhuisd is naar een ander land.

Kosten die gemaakt worden voor ophalen, bezorgen of montage na de garantieperiode, of wanneer de claim buiten de garantie valt, zijn voor rekening van de klant. Indien buiten de garantieperiode een defect wordt vastgesteld, zullen herstelkosten in rekening worden gebracht.

Overige garantiebepalingen
Indien een onderdeel van een product binnen de garantieperiode wordt gerepareerd of vervangen, blijft de oorspronkelijke garantieperiode van het gehele product gelden voor dat onderdeel. Dit betekent dat de resterende garantieperiode van toepassing blijft en niet opnieuw begint.

Voor draad- of framebreuk geldt een garantie van 25 jaar. Deze garantie dekt breuken in de draad van de veren of in het frame van het product, mits deze breuken voldoen aan de voorwaarden gesteld in de garantievoorwaarden.

De garantie verleent de koper bepaalde rechten, die van toepassing zijn naast de rechten die de wet biedt aan consumenten die handelen zonder dat zij een beroep of bedrijf uitoefenen. Deze wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht ongeacht de aanvullende garantieclaims die onder de garantievoorwaarden vallen.